Breaking

Thursday, August 25, 2016

SUBHANALLAH! - Inilah 3 Tanda Kiamat Di Mekah yang Sudah Muncul!

TAOTAUAJER - Kiamat merupakan rukun iman ke lima yang dipercaya umat Islam pasti akan terjadi. Namun tidak satu pun makhluk mengetahui bila peristiwa akhir kehidupan alam dunia tersebut akan berlaku.


Akan tetapi Allah SWT melalui Rasulullah SAW sudah mengabarkan tanda-tandanya. Mekah menjadi salah satu kota di muka bumi yang disebut Nabi akan menunjukan tanda bahawa kiamat sudah dekat.

Pertanda yang disebutkan nabi ini dahulu dianggap mustahil terjadi. Namun apa yang ada di Kota Mekah saat ini benar-benar menunjukan keadaan seperti apa yang diperkatakan oleh Nabi Muhammad dahulu.

Tanda-tanda kiamat tersebut benar-benar sudah muncul di Mekah. Apa saja? Berikut ulasannya!

1. Bangunan Tinggi Melebihi Gunung


Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahawa salah satu tanda bahwa kiamat sudah dekat adalah ketika di banyak bangunan yang tingginya melebihi gunung.

Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa bangunan-bangunan tingginya begitu menjulang. Ibnu Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ya’la ibn Atha’ dari ayahnya, dia berkata: pada suatu hari, aku menuntun tali kekang unta Abdullah ibn Amr, lalu beliau berkata:

"Apabila anda telah melihat galian-galian besar di Mekah, dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi pegunungannya, maka ketahuilah bahawa kiamat telah mendekatimu." (HR. Ibnu Abi Syaibah dan al-Arzaqi)

2. Gunung-Gunung di Mekah Mulai Berlubang


 Nabi juga menjelaskan bahawa kiamat akan terjadi jika gunung-gunung di Kota Mekah sudah berlubang. Hal ini tentu sukar dipahami oleh masyarakat pada masa kehidupan Nabi. Namun ternyata hal itu sudah terjadi saat ini.

Gunung-gunung di Kota Mekah kini sudah berlubang dalam bentuk terowongan. Mekah juga dipanggil Kota Terowongan karana memiliki puluhan terowongan. Pada 2011 saja, Mekah memulai pembinaan 55 terowong. melalui pegunungan dan sejumlah ruas jalan.

Rasulullah SAW bersabda "Jika kamu lihat gunung-gunung di Mekah ada lubang yang menembusinya".

3. Bayangan Kabah Tidak Lagi nampak


Baginda Rasulullah SAW juga bersabda bahwa kiamat akan terjadi jika Al-Sa’ah telah membentang bayangannya sehingga bayangan Kabah tidak lagi nampak. Al-Sa’ah merupakan salah satu dari pengertian kiamat.

Sementara di Arab, Al-Sa’ah juga bermaksud sebagai jam. Kerana itu Sheikh menyatakan secara langsung waktu kiamat yang hampir juga terjadi apabila bayang menara jam menutupi Kabah.


Adbox